Integration och musik i ett

Det finns oerhört många olika språk i världen. Från den minsta ökenby till den största metropol pratar människor på olika sätt, något som gör att man ofta kan ha svårt att förstå varandra. Förvisso kommer man långt med kroppsspråk och lite pedagogik, men det finns även andra saker som nästan alla människor tycks älska och ha gemensamt med varandra – oavsett var man bor i världen. Nämligen musiken. Från de minsta indianstammarna till de stressiga storstäderna hörs musik av olika stilar. Rytm, dans och sång är ett givet inslag i de flesta kulturer. Ett språk alla talar.

Musiken som redskap

Det har länge diskuterats om huruvida musiken kan användas som ett redskap för integration. Det är inte en helt befängd tanke, för musik är någonting som de flesta tycker om. Oavsett varifrån man kommer eller vilket språk man talar så är chanserna goda att man älskar musik. Musiken är ett fantastiskt sätt för att dela med sig av olika kulturer, bjuda in och diskutera. Musiken har lång historia och vi kan alla lära oss av varandra. I takt med att världen blir mindre sprids även mer mångkulturell musik med olika stilar till världens alla hörn. Det är lika naturligt som att folk flyttar fritt i världen och tar med sig andra sedvänjor.

Gemenskap genom musiken

De flesta har preferenser för vad de tycker är bra musik. Även om man inte älskar all sorts musik så kan de flesta enas om vissa element som de gillar i olika stilar. Att vi lär oss att hitta gemensamma intresseområden är extremt viktigt för integrationen. Eftersom att musik är ett givet inslag i nästan alla kulturer så blir det ett perfekt redskap för att få folk, hur olika de än må vara, att enas över något glädjande som vi kan dela med varandra. Det går inte att lösa allt med hjälp av musik. Men en sak står klar – är det något som förbrödrar och skapar glädje så är det tonerna av musik. En lysande start för integration.

Leave a Comment

mts_howto